Hírek

2018.05.12.

Erasmus +

Beszámoló a „The challenges of the modern adult education in the face of demographic change” Erasmus programhoz

Az Erasmus program keretében nagyon érdekes és tartalmas programokon vettünk részt, megismertük a programban részt vevő országok jó gyakorlatait a projekt témájáról.

Korunkban a folyamatos változásokra, kihívásokra csak az élethosszig tartó tanulással lehet megfelelő megoldásokat, válaszokat találni. A modern és jó felnőttképzés megvalósítása minden ország célja, de egyúttal kihívása is. Nem egyszerű felismerni a problémát, arra megoldást találni, jó oktatási módszert használni a különböző életkorral bíró, tanulni vágyó embereknek.

Az Erasmus program is ezen kihívásokra kereste a megoldásokat az Erasmus program keretein belül. A Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Magyarország és Csehország Kolping Családok részvételével megvalósított projektben a témával kapcsolatos jó gyakorlatok kerültek ismertetésre, bemutatásra.

Lengyelországban a környezetvédelem fontossága volt a téma. Kiszámoltuk öko-lábnyomunkat, megoldásokat mutattak, hogyan tudunk minél kisebb öko-lábnyomot hagyni. A figyelem-felhívó kezdeményezések, azok hatékonysága voltak az előadók témái és a környezetvédelmi megoldások voltak a gyakorlati módszerek.

Szlovéniában a közösségi média használatának volt a bemutatása. Hogyan tudjuk jól használni, hogyan lehet eredményesen használni az élethosszig tartó tanulás, a család, a közösség érdekében. A közösségi média veszélyeire,  a negatív példákra is felhívták a figyelmet.

Szlovákiában a családi élet és a munka, karrier közötti egészséges egyensúly megoldására kerestük a választ. Minden országban nehézséget okoz megtalálni a dolgozó szülőknek a család és a munka közti egyensúlyt. Az előadók igen szemléletesen ismertették a különböző lehetőségeket, mely megoldások, milyen eredményre vezethetnek.

Magyarországon a folyamatos változásokra való felkészüléssel -gyermek és felnőttkori-, a tanulással kapcsolatos oktatási módszerek, gyakorlatok kerültek bemutatásra, kipróbálásra. A változások kihívásaira a megoldásokat képességgel, készségek elsajátításával, tanulással elsajátított és alkalmazott tudással megtalálni. A kommunikációs készség és a kifejezőkészség is elsősorban a tartalmas beszélgetésekkel tud javulni, fejlődni.  Amikor mindenki a digitális technika újdonságait nyomkodja, még fontosabb szerepet kap a család, az emberi kapcsolatok építése a társadalomban.

Csehországban először az ország szociális támogatásairól kaptunk ismertetést. Milyen támogatásokat kapnak a családok, mennyibe kerül a megélhetés, hogyan segíti az állam a családokat, a beteg, sérült gyermekeket. A jó gyakorlatokban a társadalomból kirekesztett, segítségre szoruló csonka családok és a beteg, sérült gyermekek és családjaiknak nyújtott  segítségnyújtás-szolgáltatást ismertük meg.

A projektben látott és tapasztalt jó gyakorlatok eredményeként a Magyar Kolping Szövetségben, a magyarországi Kolping Családoknál és a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezetnél is változtattunk az oktatási folyamatban, az élethosszig tartó tanulás fontosságát szem előtt tartva, az Erasmus programban megismert jó gyakorlatok figyelembevételével.

A projekt eredményei:

Az élethosszig tartó tanulás és a családi élet fontossága újbóli megerősítést nyert szervezetünkben. Az Erasmus program közvetlen hatása eredményeként az eddigi tevékenységek és a projektben tanult jó gyakorlatok hozzáadódtak a már meglevő tapasztalatokhoz és tevékenységekhez.

A Magyar Kolping Szövetség kialakította támogatási rendszerét, melyben lehetőségük van a Kolping Családoknak olyan programok szervezésére a Magyar Kolping Szövetségtől pályázati úton támogatást nyerni programokra, amely segíti a gyermekeket, családokat, a társadalom perifériájára szorult embereket. Tanfolyamokra, képzésekre lehet pályázni, melyek készség-, és képesség-fejlesztő hatásúak. A digitális írástudást, közösségi média lehetőségeit, eredményesebb használatát lehet elsajátítani. A családi élet, a munka és a lelki egyensúly megtalálásához vezető út, önmagunk megismerése, a katolikus szemlélet lényegét Kolping Akadémiákon lehet elsajátítani, mely programokat az ország különböző részeiben tartanak a Kolping Családok. A pályázati programok támogatásakor kiemelt szempont, hogy segítség a dolgozó szülőket. A Kolping Családok olyan programokat szerveznek, amellyel segítve a családokat, a gyermekek felügyeletét megoldja, tanulnak a gyermekekkel, a programban látott és megismert készségfejlesztési technikákat is alkalmazzák.

A Kolping Katolikus Akadémia keretében eddig 4 program lett megtartva, a digitális írástudás, a közösségi média használata 2 tanfolyamon lett oktatva. A családok segítése, gyermekmegőrzés, játszónap 8 alkalom volt.

A folyamatos pályázati lehetőségekről, az eddig megtartott és a tervezett programokról Vácon volt titkári továbbképzés, melyen a Kolping Családok titkára volt jelen.

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által üzemeltetett iskolákban kiemelt szempont lett, hogy a készségeket, képességeket is fejlesszék, hogy a gyermekek, felnőttek, családok képesek legyenek a változások elfogadására, a változásokra való megfelelő rugalmas válasz-adásra. Az oktatott anyagok módosultak, az órák interaktívabbak lettek.

A Magyar Kolping Szövetség most készítetti új honlapját, mely informatívabb lesz. Tartalmazni fogja mindazon jó példákat és gyakorlatokat, mellyel segítheti valaki a környezetét. A programokra is lehet jelentkezni rajta.

Az Erasmus program közvetett hatása, hogy a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által üzemeltetett iskolákba több tanuló jelentkezik.

A Magyar Kolping Szövetség az Erasmus program befejeződése után is folyamatosan keresi azon jó megoldásokat, oktatási módszereket, amelyekkel továbbra is hatékonyan segítheti a Kolping Családokon keresztül a gyermekeket, felnőtteket, családokat szociális, oktatási programokkal, elősegítve ezzel az országban a társadalmi fejlődést.